Yritys

Suomalainen Lehtipaino Oy:n värikäs ja monivivahteinen historia ulottuu vuoteen 1964. Silloin Oulaisissa perustettiin Pyhäjokiseudun Kirjapaino Oy, yksityisessä omistuksessa oleva perheyhtiö, jonka pisimmät juuret yltävät aina vuoteen 1846. Tuolloin Suomalaisen Lehtipainon edeltäjä, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjapaino, sai keisarilliselta senaatilta luvan kirjapainotoiminnan aloittamiseen Suomessa.

Pohjanmaalta ponnistanut Pyhäjokiseudun Kirjapaino Oy laajensi ja vakiinnutti 2000-luvun alkupuolella toimintaansa Kajaaniin. Se tarjosi samalla uuden nousun tuolloin jo yli 150-vuotiaalle, Kainuuseen kulkeutuneelle perinteikkäälle painotalobrändille. Suomalainen Lehtipaino syntyi uudelleen, kun Pyhäjokiseudun Kirjapaino Oy otti tunnetun nimen päivittäiseen käyttöönsä.

Tänä päivänä Suomalainen Lehtipaino on elinvoimainen ja kehittyvä, noin 30 henkeä työllistävä yritys, joka modernia teknologiaa hyödyntämällä tarjoaa laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluja kustantajille ja mainostajille. Se painaa yli 50 säännöllisesti ilmestyvää lehteä sekä muita sanomalehtipaperille painettavia painotuotteita viikoittain.

Tuotantokoneet

Suomalaisella Lehtipainolla on käytössään nykyaikaiset tuotantolaitteet: levytulostimet, painokone ja postituslaitteisto.

Levytulostimina on kaksi violet-tekniikkaan perustuvaa CtP-tulostinta. Agfan Polaris XTV-S tuottaa lähes 100 levyä tunnissa. Polaris XEV toimii puolestaan varakoneena ja ruuhkahuippujen tasoittajana. Levyt kehitetään Glunz  & Jensen-mallisessa kumitusyksikössä.

Painokoneena on vuonna 2008 asennettu amerikkalainen offset-coldset tekniikan rotaatiopainokone Tensor T400 BE, joka koostuu seitsemästä T-400BE -neliväritornista, kahdesta H-50 leuka- sekä neljännestaittolaitteesta, SprayMatic-kostutuslaitteistosta, DCOS shaftless-voimansiirrosta sekä kolmesta Motterstitch-stiftarista.

Postituksessa on käytössä Schur postitusjärjestelmä, joka on asennettu vuonna 2013.

Suomalainen Lehtipaino Oy teki merkittävän investoinnin

Suomalainen Lehtipaino Oy on vuoden 2020 alussa ottanut käyttöön korkean teknologian automaatiojärjestelmän, joka takaa parhaan mahdollisen painolaadun. Järjestelmä myös edistää tuotannon ympäristöystävällisyyttä.

DCOS-järjestelmämme koostuu 21:sta kamerasta, jotka valvovat paperirataa ja painolaatua samalla kun järjestelmä säätää painokonetta automaattisesti.

Arvot

Arvot ohjaavat Suomalainen Lehtipaino Oy:n tapaa toimia, määrittävät toiminnan tavoitteet ja keinot menestyä. Ne näkyvät ulospäin päivittäisinä tekoina. Ne ohjaavat tapaa, jolla paino kohtaa asiakkaansa ja henkilöstönsä. Ne ohjaavat myös tapaa, jolla se rakentaa tuotteitaan ja palvelujaan.

Avoimuus ja oikeudenmukaisuus
Suomalainen Lehtipaino kommunikoi kaikessa toiminnassaan mahdollisimman avoimesti. Toimivat palaverikäytännöt edesauttavat kaksisuuntaista kanssakäymistä, ja resurssien järkevä käyttö varmistaa tasapainoisen toiminnan kaikkina aikoina. Yhteistyö asiakkaiden kanssa on aktiivista ja palveluhenkistä.

Innovatiivisuus ja osaaminen
Ammattiin liittyvää osaamista tuetaan ja kehitetään kaikin keinoin. Tehtäväkierto ja toimenkuvien laajentaminen ovat tärkeässä asemassa laaja-alaisuuden ja motivaation kasvattamisessa. Koneet, välineet ja ohjelmistot pidetään ajantasaisina. Palautetta annetaan ja pyydetään avoimesti, molempiin suuntiin. Tiedottaminen ja markkinointiviestintä ovat aktiivisessa roolissa niin sisäisten kuin ulkoistenkin suhteiden ylläpitäjinä.

Luotettavuus
Kaikista tarjouksista ja sopimuksista, niin suullisista kuin kirjallisistakin, pidetään kiinni. Tarjousten ja sopimusten sisältö laaditaan mahdollisimman kattavasti ja tarkasti. Asiakasta konsultoidaan kaikissa vähänkin tulkinnanvaraisissa asioissa. Asiakkaan tietojen salassapitovelvollisuus on ehdoton. Palautteet käsitellään nopeasti ja järjestelmällisesti.

Tuloksellisuus
Suomalainen Lehtipaino hinnoittelee työnsä terveelle pohjalle – oman toimintansa kannalta kannattavaksi, mutta myös asiakkaalle kustannustehokkaasti. Kevyt organisaatio, tehokkaat tuotantoprosessit ja jatkuva seuranta varmistavat toiminnan terveen pohjan ja kilpailukykyiset hinnat.

Läheisyys
Maantieteellinen etäisyys ei estä Suomalaista Lehtipainoa olemasta lähellä asiakasta eikä tarjoamasta henkilökohtaista palvelua. Asiakassuhteissa tavoitteena on pitkäjänteinen yhteistyö ja strateginen kumppanuus. Asiakassuhteiden ylläpitoon käytetään riittävästi aikaa, ja asiakkaalle järjestetään mahdollisimman suora yhteys tekijöihin.

Ympäristö

Suomalainen Lehtipaino edistää kestävää kehitystä ja minimoi toiminnastaan aiheutuvat ympäristövaikutukset. Sille on myönnetty vuonna 2018 Graafisen teollisuuden ympäristösertifikaatti, joka takaa, että tuotteen valmistusprosessi on mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittava.

Etsi sivuilta